Welkom op komnunaar.nl

Uniek voor NederlandU kunt zoeken op verblijf, naam, plaats, regio, gemeente, provincie of gebied!
U kunt zoeken op dagrecreatie en activiteiten!
U kunt zoeken op verblijf, dagrecreatie en activiteiten in de omgeving!Kom nu naar.nl en ontdek snel uw ideale vakantiebestemming en omgeving in Nederland.

Eenvoudig en gemakkelijk

Spelenderwijs kunt u via de zoekvensters uw voorkeur voor verblijf- en/of dagrecreatie opgeven. De zoekbrowser doet zijn werk op benaming van regio, bedrijfsnaam of kernwoorden. Zoeken is ook uitproberen waar en wat gevonden kan worden. Het systeem is landkaart gestuurd en u kunt zich altijd op het de kleine landkaart oriënteren waar u zich in Nederland bevindt. Door op de kaart te scrollen kunt u het zoek gebied vergroten en verkleinen tot op de plaats van bestemming. Alle dagrecreatie wordt na bestemmingskeuze in het register naast de kaart getoond en de afstand tot de bestemming wordt in kilometers aangegeven.


              
-
Overnachten
Alle accommodaties
Faciliteiten
Snelkeuze:       
details

Disclaimer


De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Copyright berust bij Recreadata B.V. en de titelrechten zijn vastgelegd bij het Merkenbureau Benelux. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van de site worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende uitgever, Recreadata B.V. Recreadata B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Recreadata B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Recreadata B.V., of door u aan Recreadata B.V. door middel van een website van Recreadata B.V., of anderszins langs elektronische weg. Recreadata B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Recreadata B.V. via deze website. Recreadata B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle bedrijven kunnen met familienaam en/of bedrijfsnaam zijn opgenomen in de site van Recreadata B.V. Recreadata B.V. behoudt het recht voor om namen die niet gekoppeld zijn aan de rechtmatige eigenaar uit te sluiten van deelneming aan de site. KvK-gegevens zijn daarbij bepalend tenzij anders via notariële weg het eigendom op een naam is vastgelegd. In alle andere gevallen beslist Recreadata B.V.


Contact


Servicenummer Komnunaar.nl telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag 9.00-17.00 uur t.a.v. Belinda Plant t. 0315-324010

Mailen is ook mogelijk: info@rvk.nl